Kundeorienteret persondatapolitik

Virksomheden, Bryllupsbartender, CVR-nr. 39616483, er dataansvarlig. Kontakt vedr. kundens personoplysninger kan ske til DPO, Nikolaj Læsøe, på nikolaj@bryllupsbartender.dk.

Formålet med indsamling af persondata er at leve op til aftalen med kunden om barcatering. Oplysningerne stammer fra kunden selv via online, telefonisk eller fysisk henvendelse til Bryllupsbartender. Dataindsamling sker desuden med henblik på udvikling af Bryllupsbartender ydelser.

Oplysninger indsamles ved booking, deltagelse i konkurrencer eller ved abonnement på nyhedsbrev. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende persondatalovgivning.

Specifikationer

Bryllupsbartender indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn,
 • Telefonnummer,
 • E-mailadresse,
 • Bryllupslokation,
 • Bryllupsdato,
 • Anonymiserede oplysninger fra Bryllupsbartenders feedbackforespørgsler.

For at optimere kundens oplevelse med Bryllupsbartender og for at sikre kunder med allergier indsamles yderligere følgende oplysninger om kunden ud fra gængs interessevaretagelse:

 • Allergier

Persondatabehandling ifm. kundeadministration sker i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der skal ikke ske samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet, da der kun er tale om indsamling af almindelige personoplysninger. Hjemlen til behandling af gæsteoplysninger er art. 6, litra b og f i EU’s persondataforordning.

Hvis en kunde oplyser særlige personlige præferencer eller behov for hensyntagen herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Bryllupsbartender alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til kunden.

I særlige situationer modtager Bryllupsbartender personoplysninger fra tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner, en bekendt eller familiemedlem til kunden, f.eks. ved hemmelige bookinger på vegne af brudepar. Når dette sker, er det tredjepartens ansvar at  orientere sig om persondatapolitikken på vegne af de pågældende kunder.

Ved brug af kundefotos og kundeudtalelser på hjemmeside kræves særskilt samtykke fra kunde, og dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.

Persondata om kunden opbevares internt i virksomheden op til tolv måneder efter catering, medmindre kunden har givet samtykke til opbevaring hos omtalte tredjepart i længere tid. Det er alene relevante ledere og medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

Kundens rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede følgende specifikke rettigheder:

 1. En registreret har til enhver tid ret til indsigt i de personoplysninger, Bryllupsbartender behandler om den registrerede.
 2. En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Bryllupsbartender har om den registrerede. Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Bryllupsbartender om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Bryllupsbartender er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Bryllupsbartender vil indenfor en måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende oplysninger om den registrerede persondata til den registreredes postadresse.
 3. En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Bryllupsbartender har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Bryllupsbartender efter lovgivning ikke er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Bryllupsbartender ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Den registrerede kan også kontakte Bryllupsbartender, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Bryllupsbartender. Skriftlig anmodning sendes til Bryllupsbartender (se kontaktoplysninger herom i punkt 2). 

Hvis den registrerede beder om rettelse eller sletning af sine personoplysninger, vil Bryllupsbartender vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Bryllupsbartender vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Hvis nogle af de oplysninger, som Bryllupsbartender har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Bryllupsbartender. Dette gælder ikke for oplysninger, som Bryllupsbartender er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Bryllupsbartender tager forbehold for at afvise anmodninger, hvis de er del af en chikanøs gentagelse eller kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system), eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Interne retningslinjer

Bryllupsbartender beskytter den registreredes personoplysninger, og har derfor følgende interne retningslinjer:

Kun ansatte hos Bryllupsbartender, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger, har adgang til systemer indeholdende persondata eller mapper på internt drev med persondata. Bryllupsbartender kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er risiko for misbrug af personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Bryllupsbartender underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet umiddelbart efter opdagelsen.

Bryllupsbartender benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, -systemer, -betalingsløsninger, mm. Bryllupsbartender indgår løbende databehandleraftaler med leverandører, hvorved det sikres, at disse fastholder et højt beskyttelsesniveau angående personoplysninger.

Bryllupsbartenders retningslinjer bliver løbende revurderet i forhold til den teknologiske udvikling samt gældende lovgivning.

Bryllupsbartender anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil. Det er denne fil, der gør det muligt at få informationer om besøgendes ageren på hjemmesiden. En cookie lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg og indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

Denne data deles ikke med tredjepart, og den information, som Bryllupsbartender opnår, bruges udelukkende til at forbedre hjemmesiden, markedsføringsinitiativer og brugeroplevelsen.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics i din browsers indstillinger. Vi fraråder dette, da din oplevelse af vores hjemmeside vil forringes. Cookies har et automatisk udløb, men fornyes igen efter nyt besøg hjemmesiden.

Vi opsamler følgende anonyme informationer om dig, når du har besøgt en af vores hjemmesider:

 • Din IP-adresse
 • Hvordan du tilgik vores hjemmeside (f.eks. gennem Google, Facebook eller en tredjeparts-side)
 • Din ageren på vores hjemmeside, herunder hvilke undersider du besøger, hvilke handlinger du foretager, og tiden du bruger på hjemmesiden
 • Information om det apparat, du har brugt til at tilgå vores hjemmeside, herunder geolokation, hvis en mobil er brugt, tilbagevendende forbrugeropførsel, indirekte demografiinformation baseret på Google Third Party Data Collections.
 • Andre informationer. Se mere på Google Analytics beskrivelse om deres beskyttelse af private data.

Bryllupsbartender anvender Facebook Pixels

Facebook Pixels indebærer følgende dataindsamling:

 • Http Headers: En standard webprotokol, der sendes mellem søgning og server. Dette inkluderer IP-adresse, information om browser, sidelokation, dokumenter, refereringspunkt og person, som bruger hjemmesiden.
 • Pixel-specifik-data
 • Button Click-data: Alle knapper tilgået på hjemmesiden af den besøgende samt sider tilgået på baggrund af brug af disse knapper.
 • Optional Values: Udviklere og markedsføringspersonale kan sende ekstra information vedr. sidebesøget ved brug af Conversion Tracking.
 • Form Fields Names: Herunder bokse for “e-mail”, “adresse”, “antal” m.fl., når der købes/reserveres et produkt.

Henvendelser og klager

Er en kunde ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, skal der ske henvendelse til Nikolaj Læsøe, DPO, Bryllupsbartender. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 3319 3200, dt@datatilsynet.dk.